Ring ring
tạo bố cục cho web Cách trang trí chữ, bố cục một trang web Trong trang trước, chúng ta đã đề cập đến
cách định hướng một object trong
document bằng cặp TAG: <center></
center> Những gì nằm giữa cặp TAG này
đều được Browser đưa vào giữa của
window. Nếu bạn không định hướng thì browser sẽ tự động theo thứ tự từ trái sang
phải. Nhưng đừng vội thử với <left></left>
hay <right></right> vì hai cặp TAG
này không tồn tại ;-) Muốn có một trang mà tranh ở bên phải
còn chữ ở bên trái bạn phải dùng đến
TABLE. Cái đó sẽ được nhắc đến trong phần
sau. Bạn có thể dùng cặp TAG <p></p> để
tạo ra từng khổ của bài viết. Thực ra đây chỉ
là một TAG đơn. Phần </p> ở đằng sau có thể bỏ đi cũng được. Tuy vậy đa phần các
Webeditor vẫn đặt nó ở cuối một khổ. Bạn có
thể định hướng khổ chữ về phía phải, trái
hay vào trung tâm. Ai đã từng sử dụng
Word đều biết đến điều đó, mỗi cái là không phải
dùng đến TAG thôi. Bạn cũng có thể áp dụng TAG này cho bất kỳ một object nào
khác như picture, video... Code:
<p align="left"> Toàn bộ khổ chữ này sẽ
hướng về phía trái </p>
<p align="center"> Toàn bộ khổ chữ
này sẽ hướng vào trung tâm </p>
<p align="right"> Toàn bộ khổ chữ này sẽ hướng về bên phải </p>
<p align="right"><img
src="h.clinton.gif" border="0"></
p>Cũng có thể viết như sau (không có
</p>): Code:
<p align="left"> Toàn bộ khổ chữ này sẽ
hướng về phía trái
<p align="center"> Toàn bộ khổ chữ
này sẽ hướng vào trung tâm
<p align="right"> Toàn bộ khổ chữ này sẽ hướng về bên phải
<p align="right"><img
src="h.clinton.gif" border="0">Tốt
nhất bạn hãy [xem ví dụ] Và sau đây là các khả năng trang trí
chữ, có thể sẽ còn nhiều thủ thuật khác nữa
nhưng cho một trang bình thường như
của chúng ta thì có thể gọi là tạm đủ: Code:
* <b>Dòng chữ này đậm </b> * <strong> Dòng này cũng đậm</
strong> * <i>Dòng chữ này nghiêng</i> * <big>Dòng chữ này to hơn</big> * <b><i><u><big> Dòng này vừa to,
vừa nghiêng, vừa đậm, vừa gạch chân </
big></u></i></b> * <small>Dòng chữ này bé hơn</
small> * <u>Dòng này lại gạch chân</u> * Nếu cửa hàng bạn giảm giá từ
<strike> € 20000 </strike> xuống
€ 15000
* Tổng bình phương hai cạnh góc
vuông bằng bình phương cạnh huyền:
a <sup>2</sup>+b<sup>2</
sup>=c<sup>2</sup> (a2+b2=c2)
* Công thức hóa học của nước là: H
<sub>2</sub>O (H2O)
* <em> Nếu bạn muốn nhấn mạnh điều gì </
em> * Machine code:
<code>100 Basic <br> 150
if....<br>then...<br>go to</code>
* Tên phím của Keyboard:
<kbd>Enter; Del; Contrl...</kbd>
* Ðưa ví dụ vào bài: <samp>Sample</samp>
* Tên các Variables trong lĩnh vực
Programming:
<var>window.open
("mywindow.html");</var>
* Các trích dẫn từ những câu nói của ai đó:
<cite>Học, học nữa học mãi - Lê nin</
cite>
* Chỉ dành cho Netscape Browser:
Chữ nhấp nháy
<blink>Look at me now, i am blinking</blink>
* Chỉ dành cho Internet explorer:
Chữ chạy
o <marquee border="0"
behavior="slide" width="239"
height="17" align="middle" scrolldelay="600"
scrollamount="50">
Look at me now, i am scrolling </marquee>
o <marquee border="0"
behavior="alternate" width="239"
height="17" align="middle"
bgcolor="#ffff00">
Look at me now, i am scrolling </marquee>
o <marquee border="0"
width="239" height="17"
align="middle">
Look at me now, i am scrolling </marquee>Khi cần một dòng kẻ ngang
qua trang web như dưới, bạn có thể
dùng tag <hr> để "kẻ": <hr> có thể mang những giá trị sau:
"noshade" (không có bóng),
width="x" (trong đó width là chiều
rộng và x có thể là % ví dụ
width="80%" hoặc pixel ví dụ
width="600"), color="blue" (màu của dòng kẻ), size="1" (độ đậm của dòng
kẻ). Dòng trên được viết như sau: <hr
noshade color="#0000FF"
width="80%" size="1">