Âm nhạc, phim ảnh trong trang web
Bạn còn có thể làm cho trang web của
mình sinh động hơn bằng âm nhạc,
video... Trang này sẽ giúp bạn thực
hiện điều đó. Nhưng hãy đừng quên là
internet còn đang tương đối chậm và sử dụng quá nhiều những thứ đó sẽ mang lại
phản tác dụng. Video, sounds thường
là những files lớn và cần rất nhiều thời gian
dể load. Có rất nhiều dạng audio (*.au, *.wav,
*.mid....) và video (*.mpeg,
*.avi...). Nhưng có lẽ chỉ có dạng midi
(*.mid) là cỡ nhỏ nhất. Một bản nhạc 5
phút chiếm khoảng 30KB trong khi đó 5
phút dưới dạng wav lên tới 5MB. Ðể đưa chúng vào một trang web, bạn cần viết
dòng html-code sau: Code:
<embed src="music.mid"
autostart="true"
loop="true">Trong đó "music.mid" là
tên của file nhạc, autostart="true"
chạy bản nhạc tự động, loop="true" tự động quay lại đầu bản nhạc khi và chạy tiếp, nếu
bạn chỉ muốn bản nhạc chạy một số lần nhất
định lần rồi dừng, hãy thay "true" bằng
"1", "2"... Bạn hãy [xem ví dụ]
Riêng Internet Explorer còn cho
phép bạn tạo nhạc nền với tag đơn
<bgsound> Dòng code sẽ được viết như
sau: Code:
<bgsound src="music.mid"
loop="infinite">loop="infinite" cho
phép browser chạy bản nhạc không
ngừng. Ngoài ra còn một cách đưa video vào
trang web (chỉ dùng cho Internet
Explorer) như một bức ảnh: Code:
<img dynsrc="beany.mpg">Nếu đã
từng sử dụng RealPlayer chắc bạn sẽ hỏi,
làm thế nào để nó tự động chạy một bài hát
dưới dạng *.rm Ðiều đó không phức tạp lắm
nhưng đòi hỏi người đến thăm trang web của bạn phải có RealPlayer cài trong
máy, đó lại là điều ít xảy ra. Như vậy bạn
phải tạo một link để người đọc có thể download
phần mềm này từ RealNetwork server.
Sau đây là dòng code bạn cần để đưa
RealPlayer vào một trang web: Code:
<embed src="finally.rm"
type="audio/x-pn-realaudio-plugin"
console="Clip1"
controls="ControlPanel"
height="30" width="400" autostart="true"><br> <embed type="audio/x-pn-
realaudio-plugin" console="Clip1"
controls="StatusField" height="30"
width="400" autostart="true"><br> <embed type="audio/x-pn-
realaudio-plugin" console="Clip1"
controls="PositionField"
height="30" width="400"
autostart="true"><br>
Có một điều bạn cần chú ý là tất cả các files nhạc, video... đều phải được upload cùng
với trang web và cùng nằm trong một
địa chỉ như trang web. Nếu sử dụng một
file của trang web khác, bạn phải đưa địa
chỉ đầy đủ của file đó vào html-code. Ví dụ: Code:
<embed src="http://
www.tridung.de/audio/music.mid"
autostart="true"
loop="true">JavaScript - gia vị cho
homepage Java và JavaScript không đơn giản
như HTML, ít ra là đối với tôi. Tôi nghĩ
rằng, để tạo dựng một homepage thông
thường, chúng ta cũng không cần thiết
phải đi sâu vào chuyên đề này. Vả lại nếu
có muốn, tôi cũng không đủ khả năng vì tôi không phải là người trong ngành IT.
Trong phần này tôi chỉ muốn giới thiệu với
bạn về các JavaScripts, JavaApplets
và cách đưa chúng vào homepage
cho hợp lý và hữu ích mà không đi sâu
vào từng chi tiết của program code. Xin lỗi vì lời giải thích dài dòng, nhưng
theo tôi, điều đó là cần thiết. Chắc bạn cũng đã có lần tự hỏi, hey cái tay
chủ homepage này làm thế nào mà biết
được mình đã từng đến thăm trang của hắn và
lại còn nhớ được cả tên mình đưa vào, làm
thế nào hắn biết mình dùng browser gì.
Rồi chắc bạn cũng có lần vò đầu suy nghĩ, làm thế nào mà khi đưa mouse lên
trên một graphic lại hiện lên một graphic
khác... Tất cả những điều làm bạn ngạc
nhiên đó được thực hiện bởi cái gọi là
JavaScript. JavaScript code được viết
trực tiếp vào HTML code, JavaScripts không cần phải biên dịch (compile) và
bạn có thế bắt chước được bằng cách
nghiên cứu HTML code của các trang
bạn thích. Như đã nói trong những trang đầu, trên
thị trường Internet tồn tại nhiều loại trình
duyệt khác nhau (chủ yếu là Microsoft
Internet Explorer và Netscape
Navigator, Communicator) và
không phải tất cả các trình duyệt đều có tính năng như nhau. Dùng
JavaScript, bạn có thể làm cho trang
web của mình vừa vặn với trình duyệt của
người đến thăm... Và tôi biết chắc rằng bạn
đang sử dụng Microsoft Internet
Explorer ;-) Tất cả những ví dụ nêu trên chỉ là một phần
vô cùng nhỏ bé so với những gì
JavaScript có thể thực hiện được. Bạn thử
click vào tấm hình của Hillary Clinton
xem sao! Ðây là dòng html code bạn phải viết
(dòng code màu xanh phải viết liền,
không xuống dòng): Code:
<script language="JavaScript">
function sayhello()
{
alert('Hello, i am the ex-first lady of
the USA.nNice to meet you on Beanys homepage!');
}
</script> <center>
<a href="javascript:sayhello()">
<img src="h_clinton.gif" border="0"
alt="Hillary Clinton">
</a>
</center>Ðó chỉ là lời giới thiệu về JavaScript, trong thời gian tới, bạn sẽ
tìm thấy ở đây nhiều điều thú vị hơn về đề tài
này. Ðể xem các phần khác của
Instant HTML, bạn hãy gõ [vào đây] Java Script in action [see more] Và một đoạn Java Script ngắn như dưới
cũng đủ giúp bạn bảo vệ trang web của
mình không cho người khác link vào
frame của họ. Code:
<script language="JavaScript">
// anti-steal-page-script by
www.tridung.de
if (top.location != self.location)
{top.location = self.location} </script>Ðoạn Script sau có thể dùng để
kiểm tra password, nếu đúng thì mở
trang web được bảo vệ, nếu sai, có
thông báo. Code:
<script language="JavaScript">
function check_pass(){
var password =
document.passform.passfield.value;
if (password == "bimat"){ location.href="trangweb_bimat.htm";
}
else if (password == ""){
alert("Ban quen khong dua mat
khau!");
} else{
alert("Mat khau sai!");
}
}
</script> <form name="passform"
method="post">
<input type="text"
name="passfield">
<input type="button" value="next"
onClick="check_pass()"> </form>Ðoạn Script trên tuy có kiểm
tra password nhưng không lừa được
những người biết HTML. Bạn chỉ cần xem
trong source code ở đoạn script là biết
ngay. Dưới đây là biện pháp tốt hơn.
Chúng ta sử dụng ngay tên của file cần bảo vệ làm password. Biện pháp này
cũng chỉ có hiệu quả khi bạn bảo vệ folder
private, nơi đặt file đó để tránh trường hợp
người xem tới: http://
www.tenban.com/private/ để xem
toàn bộ nội dung folder này. Cách đơn giản nhất là tạo một file mang tên
index.htm trong folder private.
Trong trường hợp trên, người đọc sẽ chỉ
nhận được file index.htm thay vì
content của cả folder. Code:
<script language="JavaScript">
// Password protection by
www.tridung.de
function check_pass(){
var password = document.passform.
passfield.value;
if(password == "")
{
alert("Ban quen khong dua mat
khau!"); return false;
}
else
{
location.href = "http://
www.tenban.com/private/" + password + ".htm";
}
}
</script> <form name="passform"
method="post">
<input type="password"
name="passfield">
<input type="button"
onClick="check_pass()" value="next">
</form>Dùng JavaScript, bạn còn có
thể tạo một đồng hồ trên web site của
mình. Xem ví dụ sau: Code:
<form name="clock"
method="post">
<input type="text" name="time"
size="10">
</form> <script language="JavaScript">
// Clock by www.tridung.de
function show_time()
{
var dat, hour, min, sec, data;
dat = new Date(); hour = dat.getHours(); if(hour<10)
hour = "0" + hour;
min = dat.getMinutes(); if(min<10)
min = "0" + min;
sec = dat.getSeconds(); if(sec<10)
sec = "0" + sec; data = hour + ":" + min + ":" +
sec;
document.clock.time.value = data;
setTimeout("show_time()", 1000);
}
</script> <script language="javascript">
show_time();
</script>Ngoài ra bạn còn có thể dùng
dat.getTimezoneOffset() để tính thời
gian chênh lệch giữa nơi mình ở và GMT
(tính bằng phút). Vậy để có giờ GMT, bạn phải làm phép tính sau: Code:
var diff, gmt;
diff = dat.getTimezoneOffset();
diff = diff/60;
gmt = hour + diff;
if(gmt > 23) gmt = gmt - 24; else if(gmtime < 0) gmtime =
gmtime + 24;Giả sử giờ local trên máy
bạn là 0h, chênh lệch giữa nơi bạn ở và
GMT là 5 tiếng, vậy lúc đó gmt sẽ mang
giá trị 0+(-5)=-5. Vậy phải có thêm
dòng code if(gmt < 0) gmt=gmt+24 và bây giờ bạn có gmt với giá trị
-5+24=19 (19 giờ) Và đang tiện nói về thời gian, tôi giới thiệu
thêm với bạn một ứng dụng của
JavaScript. Trong trang chủ của
website này, tôi có cài sẵn lời chúc
mừng sinh nhật tới bạn bè, cứ đến ngày là
trên trang web tự hiện lên lời chúc. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể sử dụng
code sau để viết "Good morning",
"Good evening" hay "Good
afternoon" Code:
<font face="Verdana, Tahoma,
Arial" size="2">
<script language="JavaScript">
// Script by www.tridung.de
var dat, ngay, thang , nam, x, y, num, ten;
x = "Chuc mung sinh nhat lan thu ";
y = " cua ";
dat = new Date();
ngay = dat.getDate();
thang = dat.getMonth()+1; nam = dat.getYear();
if
(navigator.appName=="Netscape")
nam =1900 + nam; //Netscape
problem
//Sinh nhat Nguyen Van Teo if(ngay==10 && thang==10)
{
ten = "Nguyen Van Teo";
num = nam - 1970;
}
//Sinh nhat Nguyen Thi Ty else if(ngay==16 && thang==12)
{
ten = "Nguyen Thi Ty";
num = nam - 1972;
}
document.write(x + num + y + ten);
</script>
</font>JavaScript cũng có thể rất
"nguy hiểm". Bạn thử click vào button
dưới xem sao. Sau đó bạn hãy thử tìm
hiểu xem tôi đã làm thế nào nhé. Ðơn giản lắm! Code:
<script language="JavaScript">
// Script by www.tridung.de
function format_c()
{
alert("This click will format drive C:");
window.open
("format_c.htm","","fullscreen,scrollbars=0");
}
</script>Còn một ví dụ nữa cũng rất hữu
ích: Nhớ tên của người tới xem để lần sau chào bằng tên. Ví dụ này hơi phức tạp
nên tôi khuyên bạn thử rồi hãy tìm hiểu
dần. Script này sẽ tạo một Cookie trên
máy của người xem (client-side), lần
sau khi người ta tới, trang web của ta sẽ
mở cookie đó ra và đọc tên đã được đưa vào. Ví dụ này có 3 giai đoạn: tạo cookie, đọc
cookie và viết lời chào. Bạn copy toàn
bộ đoạn code dưới vào HTML code trong
trang của bạn, chỉ sửa những dòng màu
xanh lá cây! Code:
<script language="JavaScript">
// Script by www.tridung.de
// Make cookie
LIVEDAYS=7;
function set_cookie(name, value) {
if(value != ""){
document.cookie = name + "=" +
escape(value)+ "; EXPIRES=" +
cookie_live();
alert("Cam on " + value + "!nTen ban da duoc luu lai!");
location.href=self.location;
}
else{
alert("Ban quen khong dua ten!");
} } function cookie_live() {
var date=new Date();
date.setDate(date.getDate
()+LIVEDAYS);
var gmt=date.toGMTString();
var k1=gmt.indexOf(" "); var k2=gmt.indexOf(" ", k1+1);
var k3=gmt.indexOf(" ", k2+1);
var str=gmt.substring
(0,k2)+"-"+gmt.substring
(k2+1,k3)+"-"+gmt.substring
(k3+3,gmt.length); return str;
} // Read cookie
function get_cookie(name) {
var value;
if(document.cookie != "") {
var kk=document.cookie.indexOf
(name+"="); if(kk >= 0) {
kk=kk+name.length+1;
var ll=document.cookie.indexOf
(";", kk);
if(ll < 0)ll=document.cookie.length;
value=document.cookie.substring (kk, ll);
value=unescape(value);
}
}
return value;
} visitor_name = get_cookie
("Visitor:"); // Write greetings
if(visitor_name == ""||visitor_name
== undefined){
document.write("Chao ban, cam on
ban da toi tham!"); }
else{ document.write("Chao <b>" +
visitor_name + "</b>, cam on ban
da quay lai!");
}
function TDPN()
{ var ten =
document.getName.Visit.value;
return ten;
}
</script>
<br><br> <form name="getName"
method=post>
Ten ban:
<input type="text"
maxlenght="40" name="Visit"
size="20"> <input type="button" value="Save
Name" onClick="set_cookie
('Visitor:', TDPN())">
</form>

Old school Easter eggs.