Pair of Vintage Old School Fru
Q : Sau khi tôi đã chỉnh sửa một file HTML, nhưng tôi không thể xem được kết quả ở trình duyệt .Tại sao vậy ?<br / >A : Bạn phải chắc rằng bạn đã lưufile đó với phần mở rộng là .htm hoặc .html, như ở ví dụ trên là mypage.htm.<br />Q : Tôi đã thử chỉnh sửa file HTMLcủa tôi nhưng lại không thấy thay đổi gì ở trình duyệt cả . Tại sao vậy ?<br />A : Trình duyệt tự động cach trang của bạn do đó nó không phải đọc cùng một trang hai lần . Khi bạn thay đổi gì đó ở một trang, trình duyệt nó không thể nhận ra được những thay đổi đó . Sử dụng nút refresh hoặc reload của trình duyệt để bắt nó đọc lại những thay đổi bạn tạo ra.<br />Q : Tôi nên sử dụng trình duyệt nào? <br />A : Bạn có thể thực tập tất cả những bài thực hành trong phầnnày với những trình duyệt thông dụng như Internet Explorer, Mozilla, Netscape hoặc Opera. Tuy nhiên, một vài ví dụ trong phần nâng cao đòi hỏi bạnphải có phiên bản mới nhất của trình duyệt .<br / >Q : Tôi bắt buộc phải sử dụng Window sao? còn Mac thì sao?<br />A : Bạn có thể thực tập tất cả những bài thực hành trong phầnnày với hệ điều hành không phảilà Windows như Mac. Tuy nhiên một vài ví dụ trong phần nâng cao đòi hỏi bạn phải có phiên bản mới hơn của Windows, như là Window98 hoặc Windows 2000.