Snack's 1967
Con cò bay cánh phân vân
Trọng ta cân nhắc bảy lần mới ra Đầu tiên cướp khẩu 43 Đục tường bắn trúng kiều ta phát đầu Đắc chí mới thốt 1 câu Rằng : “Ta vẫn best còn lâu chicken ,
Bọn mày mới thật là là ngu!” Vân – kiều nghe thế liền đần mặt ra Sau rồi thì tức xì ga Go home trở lại mua 3 quả mìn Nghĩ rằng : “Cứ thế là win” Đi ngay ra chợ niềm tin tràn trề Tâm trạng thì rất là phê Quên đi Từ Hải đang kề dưới chân Hóa ra lúc nãy bần gân Nhưng mà bom nổ tên đần chạy đi Bây giờ ngồi phục chỗ ni Để mà móc lốp phòng khi Vân – Kiều
Bắn cho kim trọng gần tiêu Thì giơ ngay súng để biêu vỡ đầu Ý định là thế ngờ đâu Lúc đi ra chợ thì lâu quá rồi “Mau tìm chỗ nấp mà thôi” Hải ta nghĩ thế nên vù trốn luôn Còn mình Kim Trọng trong khuôn
Bom rơi hai phía, liền buông súng hàng
Chân thì chạy dọc chạy ngang Sao cho nhanh chóng vì
mang giáp phò Chỉvì giải mã đầu to Nên giờ phải chạy lò cò thế nay Bom nổ Từ Hải phải bay Thế là toi mạng một tay chicken Vân – kiều nói tiến lại gần Nơi kim trọng mới từ trần vì bom Từ hải đang trốn lom khom Vân – kiều không thấy vì còn mải đi Thoát nạn từ hải thở phì Đánh ngay điện khẩn cho gì Hoạn thư
Đánh rằng : “Không biết gì ư ? Kim trọng died,...còn chần chừ ,...đến ngay” Hoạn thư nghe thế mới cay Thúc sinh – đi rủ đến ngay chiến trường
Chiến trường khói lửa như sương Thúc sinh nhìn thấy liền nhường Hiến đi Thế là Thư – Hiến ra đi Thư thì 51, Hiến thì 42 Đi rồi sinh nói :”Goodbye” I hope you will not die , trở về Nếu còn tình nghĩaphu thê Bắn xong thì nhớ quay về với anh Hiến – thư khuất bóng núi xa Sinh ta lại nổi máu “con dê già” Đi ngay ra quán tú bà Ăn to nói lớn hét : “À các em” Ra đây anh móc cho xem Xem xong nhớ phải đi kèm với anh Với anh lên gác nhà Hoa (Lầu Xanh)
Chiều anh xong đến tàn canh anh về ! Sinh ta quên mất lời thề Hoạn thư còn nhớ nên thế “bắn nhanh” Nói xong là đến bức tranh Thì ra đã đến nhà cảnh cổng sau Thư giục hiến bước mau mau Để cho nhanh bắn nhau cứu bồ Hai ý định lớn gặp nhau Thế là Thư – Hiến lại vồ Kiều – Vân Thư để cho hiến lại gần Nghĩ rằng : “Mình sau nó đỡ đần tí thôi” Vân – Kiều xả đạn rầm trời Hiến ta nhảy tránh di dời chỗ luôn Thư ta cứ thế đạn tuôn Vân kiều nhảy tránh cũng tuôn đạn vô Phân công :”Tao hắn mày con” Kiều cặp với Hiến , Vân bồ Hoạn Thư Hoạn thư xả đạn vô tư Di tâm đến bắn , chết xừ Thúy Vân.