Disneyland 1972 Love the old s
Lưu ý! Ðọc nhanh nhưng phải chích xác, ko ai được nhầm nha. 1. Ông bụt ở chùa bùi cầm bùa đuổi chuột 2. Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng 3. Buổi trưa ăn bưởi chua 4. Con lươn nó luồn qua lườn 5. Nồi đồng nấu ốc , nồi đất nấu ếch 6. Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn 7. Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi 8. Lúa nếp là lúa nếp non; Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng 9. Lúa nếp là lúa nếp làng; Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê 10. Đầu làng Bông,băm măng ,bát mắm .Cuối làng Bông bát mắm ,băm măng . 11. Anh Hạnh ăn hành hăng 12. Luộc hột vịt lộn , luộc lộn hột vịt lạc , ăn lộn hột vịt lạc , luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc 13. Một con rồng lộn , Hai con lộn rồng . 14. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước