XtGem Forum catalog
Diêm Vương cũng coi Vàng Anh (p.1 of 1) Vương hỏi 53 người chết trong vụ sập cầu Cần Thơ "Các con có hối tiếc ở trần gian điều gì không? ", đồng loạt trả lời "Không được xem phim VA ạ !", Diêm Vương: "Thật là hư đốn , chết rồi mà vẫn còn mê muội XXX", Lại đồng loạt " Dạ không phải ạ , chúng con muốn xem nội dung nó đến cỡ nào mà VTV phải tổ chức cả buổi chia sẻ cảm thông sáo rỗng , còn chúng con thì chả chả ai biết đến ạ "kill Diêm Vương "Uh nhỉ...Bay đâu lấy phim ra để tất cả cùng thưởng thức nào.